Atzealdea

Hernialde

Hernialde


2016ko ponentzia

2016-3-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
494.2 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
188.4 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
198.6 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
230.0 KB
III. ERANSKINA
Azpizona katastralen planoa.