Ibarra


2016ko ponentzia

2016-3-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
519.6 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
429.2 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
519.1 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
497.4 KB
III. ERANSKINA
Azpizona katastralen planoa.

2017ko Aldaketa

2017-08-29ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2017)

PDF
167.3 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
431.0 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
519.1 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2019eko Aldaketa

2019-09-03an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2019-09-09)

PDF
159.5 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
551.7 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
566.7 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.