Irura


2016ko ponentzia

016-3-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
505.5 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
337.8 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
397.7 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
516.9 KB
III. ERANSKINA
Azpizona katastralen planoa.

2017ko Aldaketa

2017-08-29ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2017) PDF

PDF
233.4 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
260.2 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
335.8 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.