Atzealdea

Itsasondo

Itsasondo


2016ko ponentzia

2016-3-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
503.0 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
441.1 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
397.8 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
382.6 KB
III. ERANSKINA
Azpizona katastralen planoa.