Atzealdea

Larraul

Larraul


2001eko ponentzia

2001-08-28an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2001-09-10)

PDF
49.5 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
280.7 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
294.8 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
3.3 KB
III.ERANSKINA
AZPIZONA KATASTRALAK
PDF
3.9 KB
IV.ERANSKINA
BALIOAK-ETXEBIZITZA ERABILERA
PDF
3.1 KB
V.ERANSKINA
BALIOAK-MERKATARITZA ERABILERA
PDF
3.2 KB
VI.ERANSKINA
BALIOAK-INDUSTRIA ETA ZERBITZU ERABILERA
PDF
10.0 KB
VII. ERANSKINA
ERAIKUNTZEN TIPIFIKAZIOA, LOKALEN ERAIKUNTZA KOSTUA ETA BALIOGALERA

2004ko Aldaketa

2004-09-21ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2004-09-29)

PDF
9.0 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
283.4 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
287.7 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.