Atzealdea

Lasarte-Oria

Lasarte-Oria


2001eko ponentzia

2001-08-28an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2001-09-10)

PDF
50.1 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
368.0 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
853.6 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
30.7 KB
III.ERANSKINA
AZPIZONA KATASTRALAK
PDF
4.7 KB
IV.ERANSKINA
BALIOAK-ETXEBIZITZA ERABILERA
PDF
2.9 KB
V.ERANSKINA
BALIOAK-MERKATARITZA ERABILERA
PDF
3.7 KB
VI.ERANSKINA
BALIOAK-INDUSTRIA ETA ZERBITZU ERABILERA
PDF
10.0 KB
VII. ERANSKINA
ERAIKUNTZEN TIPIFIKAZIOA, LOKALEN ERAIKUNTZA KOSTUA ETA BALIOGALERA

2004ko Aldaketa

2004-09-21ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2004-09-29)

PDF
70.8 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
814.0 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
1.2 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2012ko Aldaketa

2012-08-28an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2012-09-20)

PDF
24.2 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
705.1 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
1.1 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.