Atzealdea

Mendaro

Mendaro


2001eko ponentzia

2001-08-28an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2001-09-10)

PDF
49.6 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
373.4 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
390.2 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
3.5 KB
III.ERANSKINA
AZPIZONA KATASTRALAK
PDF
4.0 KB
IV.ERANSKINA
BALIOAK-ETXEBIZITZA ERABILERA
PDF
3.1 KB
V.ERANSKINA
BALIOAK-MERKATARITZA ERABILERA
PDF
3.6 KB
VI.ERANSKINA
BALIOAK-INDUSTRIA ETA ZERBITZU ERABILERA
PDF
10.0 KB
VII. ERANSKINA
ERAIKUNTZEN TIPIFIKAZIOA, LOKALEN ERAIKUNTZA KOSTUA ETA BALIOGALERA

2002ko Aldaketa

2002-09-17an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2002-09-20)

PDF
8.8 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
329.3 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
370.7 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2003ko Aldaketa

2003-09-10ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2003-09-23)

PDF
68.0 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
371.0 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
439.4 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2004ko Aldaketa

2004-09-21ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2004-09-29)

PDF
70.0 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
471.7 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
470.6 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2005eko Aldaketa

2005-09-13an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2005-09-19)

PDF
7.4 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
343.3 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
393.9 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2008ko Aldaketa

2008-09-2an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2008-09-26)

PDF
14.4 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
330.4 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
420.4 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2010eko Aldaketa

2010-09-7an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2010-09-16)

PDF
13.9 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
571.5 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
650.0 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.