Atzealdea

Mutiloa

Mutiloa


2016ko ponentzia

2016-3-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
494.2 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
526.6 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
671.7 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
334.6 KB
III. ERANSKINA
Azpizona katastralen planoa.