Atzealdea

Olaberria

Olaberria


2016ko ponentzia

2016-3-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
502.3 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
405.4 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
464.9 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
583.6 KB
III. ERANSKINA
Azpizona katastralen planoa.

2017ko Aldaketa

2017-08-29ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2017)

PDF
168.3 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
182.7 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
482.7 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.