Orexa


2016ko ponentzia

2016-3-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
493.8 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
232.5 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
239.2 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
199.0 KB
III. ERANSKINA
Azpizona katastralen planoa.