Atzealdea

Ormaiztegi

Ormaiztegi


2001eko ponentzia

2001-08-28an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2001-09-10)

PDF
49.6 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
305.4 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
428.0 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
3.1 KB
III.ERANSKINA
AZPIZONA KATASTRALAK
PDF
4.0 KB
IV.ERANSKINA
BALIOAK-ETXEBIZITZA ERABILERA
PDF
3.1 KB
V.ERANSKINA
BALIOAK-MERKATARITZA ERABILERA
PDF
3.7 KB
VI.ERANSKINA
BALIOAK-INDUSTRIA ETA ZERBITZU ERABILERA
PDF
10.0 KB
VII. ERANSKINA
ERAIKUNTZEN TIPIFIKAZIOA, LOKALEN ERAIKUNTZA KOSTUA ETA BALIOGALERA

2002ko Aldaketa

2002-09-17an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2002-09-20)

PDF
7.6 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
324.6 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
415.1 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2007ko Aldaketa

2007-09-4an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2007-09-20)

PDF
11.4 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
345.1 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
460.3 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2011ko Aldaketa

2011-09-20an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2011-09-27)

PDF
70.6 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
548.2 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
610.5 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2012ko Aldaketa

2012-08-28an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2012-09-20)

PDF
24.9 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
310.2 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
353.2 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.