Segura


2016ko ponentzia

2016-3-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
504.3 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
426.3 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
452.9 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
623.8 KB
III. ERANSKINA
Azpizona katastralen planoa.

2018ko Aldaketa

2018-09-04ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 19-09-2018)

PDF
151.0 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
554.6 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
500.5 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.