TPO

Programaren ikonoa

Ondare Eskualdaketak eta Egintza Juridiko Dokumentatuak

Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga

Zuzenduta: Enpresak edo Partikularrak

Aurkezpena egiteko: Papera

Ereduak: 60A - 60S - 60T - 620

 

60A Egintza Juridiko Dokumentatuak. Agiri administratiboak eta notariotzakoak.

60S Aitorpen-likidazioa. Sozietateen eragiketak.

60T Aitorpen-likidazioa. Ondare eskualdaketak.

620 Aitorpen-likidazioa. Ibilgailu erabilien salerosketa