$icono.substring(0,$icono.indexOf("/documents"))

Ondare Eskualdaketak eta Egintza Juridiko Dokumentatuak

Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga

 

60A Egintza Juridiko Dokumentatuak. Agiri administratiboak eta notaritzakoak.

60S Aitorpen-likidazioa. Sozietateen eragiketak.

60T Aitorpen-likidazioa. Ondare eskualdaketak.

620 Aitorpen-likidazioa. Ibilgailu erabilien salerosketa