Atzealdea

Urnieta

Urnieta


2001eko ponentzia

2001-08-28an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2001-09-10)

PDF
49.5 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
386.7 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
846.4 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
4.3 KB
III.ERANSKINA
AZPIZONA KATASTRALAK
PDF
4.6 KB
IV.ERANSKINA
BALIOAK-ETXEBIZITZA ERABILERA
PDF
2.9 KB
V.ERANSKINA
BALIOAK-MERKATARITZA ERABILERA
PDF
3.6 KB
VI.ERANSKINA
BALIOAK-INDUSTRIA ETA ZERBITZU ERABILERA
PDF
10.0 KB
VII. ERANSKINA
ERAIKUNTZEN TIPIFIKAZIOA, LOKALEN ERAIKUNTZA KOSTUA ETA BALIOGALERA

2002ko Aldaketa

2002-09-17an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2002-09-20)

PDF
42.1 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
366.8 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
789.2 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2004ko Aldaketa

2004-09-21ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2004-09-29)

PDF
9.0 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
337.3 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
802.6 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2015eko Aldaketa

2015-09-1ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2015-09-21)

PDF
111.7 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
749.7 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
970.8 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.