Atzealdea

Villabona

Villabona


2016ko ponentzia

2016-3-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
518.4 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
867.5 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
864.9 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
995.3 KB
III. ERANSKINA
Azpizona katastralen planoa.