Zarautz

Zarautz


2001eko ponentzia

2001-08-28an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2001-09-10)

PDF
49 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
451 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
986 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
7 KB
III.ERANSKINA
AZPIZONA KATASTRALAK
PDF
4 KB
IV.ERANSKINA
BALIOAK-ETXEBIZITZA ERABILERA
PDF
3 KB
V.ERANSKINA
BALIOAK-MERKATARITZA ERABILERA
PDF
3 KB
VI.ERANSKINA
BALIOAK-INDUSTRIA ETA ZERBITZU ERABILERA
PDF
9 KB
VII. ERANSKINA
ERAIKUNTZEN TIPIFIKAZIOA, LOKALEN ERAIKUNTZA KOSTUA ETA BALIOGALERA

2002ko Aldaketa

2002-09-17an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2002-09-20)

PDF
127 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
452 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
956 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2004ko Aldaketa

2004-09-21ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2004-09-29)

PDF
9 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
415 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
926 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2006ko Aldaketa

2006-09-5ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2006-09-25)

PDF
12 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
442 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
982 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2008ko Aldaketa

2008-09-2an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2008-09-26)

PDF
13 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
427 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
1002 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.