Atzealdea

Zizurkil

Zizurkil


2016ko ponentzia

2016-3-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
507.0 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
495.6 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
617.8 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
1.2 MB
III. ERANSKINA
Azpizona katastralen planoa.