Zumaia


2001eko ponentzia

2001-08-28an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2001-09-10)

PDF
50.2 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
383.3 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
1.5 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
29.7 KB
III.ERANSKINA
AZPIZONA KATASTRALAK
PDF
5.3 KB
IV.ERANSKINA
BALIOAK-ETXEBIZITZA ERABILERA
PDF
3.3 KB
V.ERANSKINA
BALIOAK-MERKATARITZA ERABILERA
PDF
3.7 KB
VI.ERANSKINA
BALIOAK-INDUSTRIA ETA ZERBITZU ERABILERA
PDF
10.0 KB
VII. ERANSKINA
ERAIKUNTZEN TIPIFIKAZIOA, LOKALEN ERAIKUNTZA KOSTUA ETA BALIOGALERA

2002ko Aldaketa

2002-09-17an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2002-09-20)

PDF
71.8 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
365.0 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
1.4 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2005eko Aldaketa

2005-09-13an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2005-09-19)

PDF
68.1 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
411.5 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
1.5 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2014ko Aldaketa

2014-09-23an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2014-09-26)

PDF
109.8 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
1.3 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
3.5 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.