Gidaliburua

Gidaliburu honetan aitorpena egiteko garaian sortzen zaizun edozein zalantza kontsulta dezakezu: aitorpena nola kalkulatu, aitorpena aurkezteko obligazioa, etekinak, salbuespenak, murrizpenak, kenkariak, eta abar. Hizkera errazean idatzita dago, eta atal guztietan adibideak ditu.

Gidaliburu osoa jaitsi dezakezu edo, nahiago baduzu, atalen bat bakarrik.

Gidaliburu osoa

Gidaliburua, atalen arabera

Errenta

 1. Sarrera (PDF)
 2. Lanaren etekinak (PDF)
 3. Kapital higiezinaren etekinak (PDF)
 4. Kapital higigarriaren etekinak (PDF)
 5. Jarduera ekonomikoen etekinak (PDF)
 6. Ondare irabazi eta galerak (PDF)
 7. Errenten egozpena eta esleipena (PDF)
 8. Denboraren araberako egozpena (PDF)
 9. Oinarri ezargarria (PDF)
 10. Oinarri likidagarria (PDF)
 11. Kuota osoa (PDF)
 12. Kuota likidoa eta kenkariak (PDF)
 13. Kuota diferentziala (PDF)

Aberastasuna

 1. Ondarea