203 Ordainketa Zatikatuak. Sozietateen gaineko zerga. Ez-egoilarren Errentaren gaineko zerga

Nork aurkeztu behar du?

  • Gipuzkoan zerga- egoitza duten entitateek.
  • Establezimendu iraunkorrak eta,  atzerrian eratuak izanik eta Gipuzkoako Lurralde Historikoan presentzia edukita, errentak esleitzeko araubidean dauden entitateek.
  • Ez dute aurkeztu behar mikroenpresak edo enpresa txikiak diren entitateek, ezta 2/2014 Foru Arauaren 56. artikuluko 4. eta 5. paragrafoetan ezarritako karga tasen arabera tributatzen dutenek eta, ezta ere, 2/2014 Foru Arauko 77. artikuluan aipatzen diren arrisku-kapitaleko entitateak .

 

NOBEDADEA 2020ez dira behartuta egongo ordainketa zatikatua egitera honako beharkizun hauek betetzen dituzten entitateak (beharkizun guztiak bete behar dira):

  • 2020ko lehen seihilekoari dagokion eragiketa bolumena txikiagoa izatea 2019. urteko lehenengo sei hilabeteari dagokion eragiketa bolumenaren %eko 25a baino.
  • Ondare sozietateak ez izatea.
  • Baterakuntza fiskaleko araubide berezian ez tributatzea.

Zer aitortzen da?

  • Eredu honekin urriaren 1ean hasita dagoen zergaldiko Sozietateen gaineko zergari buruzko, urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 130 bis artikulutik eta ez- egoiliarren errentaren gaineko zergari buruzko abenduaren 10eko 16/2014 Forau Arauaren 23. eta 38. artikuluetatik ondorioztatzen diren, ordainketa zatikatuak aitortzen dira.
  • Obligaziorik ez da egongo eredua aurkezteko baldin eta aipatutako zergen kontura inolako ordainketa zatikaturik egin behar ez bada.

Aurkezteko modalitateak

Aurkezteko epea

  • Aurkezteko epea Urte natural bakoitzeko urriaren 1etik 25era bitartekoa izango da, biak barne.
  • Epearen azken eguna baliogabea bada, hurrengo egun baliodunera luzatuko da.

Inprimakiak

PDF artxibo hau, inprimatuta, EZ da nahikoa aitorpena aurkezteko. Eredu hori Interneten bakarrik eskura daiteke.

203 eredua (PDF)

Informazio gehigarria

Ohiko galderak (PDF)

Araudia

352/2018 Foru Agindua (PDF)

11. artikulua, 5/2020 Foru Dekretu-Araua, maiatzaren 26koa, COVID-19ak eragindako osasun larrialdiaren ondoren ekonomia suspertzeko koiunturazko zerga arloko neurriei buruzkoa.(PDF)

Lotutako zerga (Eredua)

200 Sozietateen gaineko zerga eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga