Gaia - Landa Ingurunea - burukoa

Landa Ingurunea, Nekazaritza eta Abeltzaintza

Landa Ingurunea, Nekazaritza eta Abeltzaintza

Ogi-apurra

Eduki publikatzailea

Lehen sektorean digitalizazioa sustatzeko programa (TicketBai)

Dirulaguntza hau lehen sektorea digitalizatzeko prozesua bultzatzeko eta indartzeko da.

Abereak (zaldi, asto eta mandoak) lekualdatzea/mugitzea

EAEan eta Estatuaren barruan zaldi, asto eta mandoak lekualdatzeko beharrezkoa den dokumentazioa eskatzea edota nahi izanez gero, lekualdatzen diren abereak Zaldien Erroldan bajan ematea.

Euskal Autonomia Erkidegoko ibai-arrantzako lizentziaren tasa ordaintzea

Tasa ordaintzea eta ordainketaren ziurtagiria eskuratzea (ziurtagiria Euskal Autonomia Erkidegoko ibai-arrantzako lizentziarekin batera eraman behar da).

Euskal Autonomia Erkidegoko ehiza lizentziaren tasa ordaintzea

Euskal Autonomia Erkidegoko ehiza lizentziaren tasa ordaintzea eta ordainketaren ziurtagiria eskuratzea.

Nekazaritzako Ustiategien Erregistroa

Nekazaritzako ustiategia, Nekazaritzako Ustiategien Erregistroan inskribatzea, datuak aldatzea edo baja ematea, baita lehentasunezko nekazaritzako ustiategi-ziurtagiria eskatzea ere.

Animaliak (behiak) lekualdatzea/mugitzea

Dokumentazioa eskuratzea behiak hiltegira edo Estatuko beste ustiategi batera lekualdatzeko edota datu baseetan animalien mugimenduen berri ematea (REMO).

Eduki publikatzailea


Fraisoro: Garapena eta berrikuntza

Laborategiko lan-eremuan planteatzen den edozein motatako arazoren konponbideak bilatzea.

Fraisoro: Kirol-zoruak

Eremuak barne hartzen ditu bai zoruen, bai hondar, legar eta medeagarri organikoen laginen analisia, joko eremu baten sustraitze eta drainatze geruzen osagai diren heinean ebaluatzeko.


Lehen sektorean digitalizazioa sustatzeko programa (TicketBai)

Dirulaguntza hau lehen sektorea digitalizatzeko prozesua bultzatzeko eta indartzeko da.

Otalarrea esperimentazio finka

Bertako sagardotarako sagarrondoen barietateak zaindu eta beraiekin esperimentatzeko finka, eta mintegi jabeei eta baserritarrei ugalketarako landare material osasuntsua eskaintzeko.


GazteNek programa

Gazte nekazari bilakatzeko dirulaguntzak. Proiektuari forma eman eta garatzeko bost urteko aholkularitza jarraia ere eskaintzen du.

Gipuzkoako nekazaritza eta abeltzaintza sektorean COVID-19ak sortutako krisiari aurre egiteko dirulaguntzak

Gipuzkoako nekazaritza eta abeltzaintza sektoreetan COVID-19ak eta Espainiako Estatuaren alarma egoeraren deklarazioak eragindako kalte eta galera ekonomikoak konpentsatzea.

Gipuzkoako nekazaritza eta abeltzaintza sektorean COVID-19ari aurre egiteko diru-laguntzak

Nekazaritza eta abeltzaintza sektoreetan COVID-19ak eragindako kalte eta galera ekonomikoak konpentsatzeko dirulaguntzak.

Gipuzkoako Nekazaritza Lurren Funtsa

Gipuzkoako Lurren Funtsean finkak sartzeko edo esleitzeko prozesuetarako inprimakiak eskatzea.

Lurgintza Kooperatiba Elkartea

Nekazaritza eta Abeltzaintzako Garapen Zentroa, baserritar, nekazal kooperatibei, elkarteei, administrazio eta instituzio ezberdinei zerbitzuak ematen dizkiena.

Mendi guneetarako eta beste muga natural nabarmenak dituzten guneetarako laguntzak

Nekazariak eta abeltzainak konpentsatzeko dirulaguntzak, nekazaritzako ekoizpenak mendi guneetan edo beste muga naturalak dituzten guneetan edukitzeak dakartzan gastu eta diru sarreren galerengatik.

Nekazaritza aseguruak kontratatzeko dirulaguntza

Lagungarriak izango bai Nekazaritzako Aseguru Konbinatuen Planaren barruan dauden aseguru lerroetako polizak, bai Planean sartuta ez dauden aseguru poliza kolektiboak ere, baldintza batzuekin.

Nekazaritza eta ingurumenaren eta klimaren laguntzak, eta nekazaritza ekologikorako laguntzak

Nekazaritza ustiategietan nekazaritza eta ingurumenaren eta klimaren konpromisoak edo konpromiso ekologikoak borondatez hartzen dituzten nekazarientzat dirulaguntzak.

Nekazaritza Makineria

Nekazaritzako makineria erregistro ofizialean inskribatu edo baja eman: Nekazaritzako makinak eta tratamendu fitosanitarioak emateko makinak (nekazaritzakoak eta gainontzekoak).

Nekazaritza Politika Erkidearen (NPE) laguntzak

Nekazaritza Politika Erkidearen (NPE) laguntzen tramitazio eta baldintzen inguruko informazioa.

Nekazaritza ustiategiei ordezkapeneko zerbitzuak ematen dizkieten nekazaritza elkarteentzako laguntzak

Diru laguntzak jasotzeko, nekazaritza elkarteek legez eraturik egon behar dute, ordezkapeneko zerbitzuak eman behar dituzte eta baldintza jakin batzuk bete behar dituzte.

Nekazaritza ustiategietako inbertsioak

Nekazaritza ustiategiak hobetzeko, berregituratzeko edo ingurumenarekin, klima aldaketarekin eta animalien ongizatearekin lotutako erronkei aurre egiteko dirulaguntzak.

Nekazaritzako Ustiategien Erregistroa

Nekazaritzako ustiategia, Nekazaritzako Ustiategien Erregistroan inskribatzea, datuak aldatzea edo baja ematea, baita lehentasunezko nekazaritzako ustiategi-ziurtagiria eskatzea ere.

Nekazaritzaren eta abeltzaintzaren iraunkortasuna eta lehiakortasuna bultzatzeko laguntzak (Next Generation)

Gipuzkoako Lurralde Historikoan, nekazaritzaren eta abeltzaintzaren jasangarritasuna eta lehiakortasuna sustatuko duten inbertsioak egiteko laguntza programetarako dirulaguntzak. 

Ustiategi txikien garapena

Ustiategi txikiak abiarazteko, eta beste sustatzaile batek bere jarduera hasteko dirulaguntzak.


Fraisoro: Landare osasuna

Landatutako landareek duten gaixotasun orori buruzko diagnostikoak; intsektuek, akaroek, nematodoek, onddoek, bakteriek eta birusek sortutako izurrite eta gaixotasunak.

Fraisoro: Landareen elikadura azterketa

Hainbat landare moten elikadura egoera azterketa. Beharrezkoa da gabeziarik ez duten aleak edukitzea, alderatu ahal izateko.

Fraisoro: Lurzoru hobetzaileak eta laborantzarako substratuak

Lurzoru hobetzaileen eta laborantzarako substratuen analisiak. Gainera, konposta, simaurra eta, oro har, hobetzaile eta ongarri organiko bezala erabilitako produktuak ere aztertzen dira.

Fraisoro: Sagardoa eta txakolina

Sagardo eta txakolinen kalitatea ezagutzeko analisia. Hartzidura prozesuaren kontrola aurrera eramateko erabiltzen dira.

Fraisoro: Sagardoaren mikrobiologia

Sagardoaren ekoizpenean funtsezkoak diren mikroorganismoen detekzio eta kuantifikazioa burutzeko analisiak.

Fraisoro: Urak eta isuriak

Ureztatze, ibai eta estuarioetako uren, zabortegietako isurien, industriako isurien eta hidroponiako erabilerarako elikadura soluzioen analisiak.

Fraisoro: Zentzumen analisia

Elikagaien zentzumen analisia, horien ezaugarri batzuk definitzeko, neurtzeko, analizatzeko eta interpretatzeko, bere zaporea, usaina, kolorea eta testura bezalakoak. Dastatze-talde bat sortzen da.

Gipuzkoako sagarrondoen gaitzak eta izurriteak

Sagarrondoei eragiten dieten gaitza eta izurriteei buruzko informazioa, sagarraren ekoizpenaren eta sagardoaren sektorerako.

Landare osasuna

Landareen izurrite eta gaixotasunen zehaztapen analitikoa.

Landareen izurriteen eta gaixotasunen aurka Kontrol Biologikoko Organismoen eta feromonen erabilera sustatzeko laguntza

Landare osasuna hobetzeko borroka biologikoko metodoak sustatzeko dirulaguntzak: landaketen babes fitosanitariorako erabilera duten kontrol biologikoko organismoak, kolorezko tranpak eta feromonak.

LEMIEO erregistroa

Landare, landare produktuen eta bestelako objektuen ekoizleen, merkatarien eta inportatzaileen erregistro ofizialean (LEMIEO) alta, baja edo aldaketa eskatzea.

Mahasti landaketa baimenak

Mahasti berriak landatzeko baimenak eskatzea

NEEO erregistroa

Nekazaritza ekoizpen primarioaren esparruan diharduten ustiategien erregistroa.

Pasaporte fitosanitarioa baimentzeko eskaera

Pasaporte fitosanitarioa egiteko baimenari eta inskribatutako erakundeek horiek betetzeari lotutako betebeharrei buruzko informazioa.

Produktu Fitosanitarioen Ekoizleen eta Operadoreen Erregistro Ofiziala (OEOE/ROPO)

Produktu Fitosanitarioen Operadoreen Erregistroan (ROPO) izena ematea eta baja ematea.

Sagardotarako sagarrondoari laguntza

Gipuzkoan sagardo-sagarrondoa landatzeko, hobetzeko eta garatzeko laguntzei buruzko informazioa.

Zoruen analisiak

Nekazaritza, basogintza, loregintza, kirol zoru edo zoru kutsatuen analisi fisiko-kimikoak eskatzea.


Basurdeek sortutako kalteen espedienteak

Gipuzkoan basurdeek sortutako kalteen espedienteak kudeatzea.

Fraisoro ingurumen eta nekazal laborategia

Ingurumen eta landa ingurunearen garapen alorrean ebaluazio (analitika) eta aholkularitza zerbitzuak eskaintzen ditu.

Lurgintza Kooperatiba Elkartea

Nekazaritza eta Abeltzaintzako Garapen Zentroa, baserritar, nekazal kooperatibei, elkarteei, administrazio eta instituzio ezberdinei zerbitzuak ematen dizkiena.

Nekazaritzaren eta abeltzaintzaren iraunkortasuna eta lehiakortasuna bultzatzeko laguntzak (Next Generation)

Gipuzkoako Lurralde Historikoan, nekazaritzaren eta abeltzaintzaren jasangarritasuna eta lehiakortasuna sustatuko duten inbertsioak egiteko laguntza programetarako dirulaguntzak. 


Abeltzaintzaren sektorearen dokumentuen balioztatzea

Dokumentuak egiaztatzeko zerbitzua.

Abereak (espezie ezberdinetakoak) lekualdatzea/mugitzea

EAEan eta Estatuaren barruan espezie ezberdinetako abereak lekualdatzeko beharrezkoa den dokumentazioa eskatzea.

Abereak (zaldi, asto eta mandoak) lekualdatzea/mugitzea

EAEan eta Estatuaren barruan zaldi, asto eta mandoak lekualdatzeko beharrezkoa den dokumentazioa eskatzea edota nahi izanez gero, lekualdatzen diren abereak Zaldien Erroldan bajan ematea.

Abereen lekualdatzea/mugitzea (LARRETOKIAK)

Gipuzkoako herri onurako larretokietara espezie ezberdinetako abereak lekualdatzeko beharrezkoa den dokumentazioaren izapidea egitea.

Animaliak (behiak) lekualdatzea/mugitzea

Dokumentazioa eskuratzea behiak hiltegira edo Estatuko beste ustiategi batera lekualdatzeko edota datu baseetan animalien mugimenduen berri ematea (REMO).

Ardi eta Ahuntzen kudeaketa

Animalien identifikazio marken duplikatuak eskatzea, ustiategiko animalien heriotza jakinaraztea, animalien altak adieraztea, ardi eta ahuntz aziendako abereak lekualdatzeko dokumentuak egitea, etab.

Behien identifikazioa

Behi aziendentzat identifikazio markak edo duplikatuak eskatzea, behi azienden jaiotzak eta hilketak jakinaraztea, beste ustiategietatik eramandako abereen alta, Behi Identifikazio Agiriak emititzea.

Hegazti Gripea

Hegazti gripearen eraginez aplikatu beharreko irizpideak eta egin beharreko izapideak.

Mingaina Urdina

Mingaina Urdinaren eraginez aplikatu beharreko irizpideak eta egin beharreko izapideak.

Ustiategien errolda aitorpena

Ustiategien titularrek agintaritza eskudunei egin behar diote aitorpen hau, sektore bakoitzeko xedapen espezifikoei jarraikiz.


Animalien elikaduraren kontrol programak

Pentsuek kaltegarritasun ezari eta segurtasunari buruzko baldintza orokorrak betetzen dituztela bermatzea; hain zuzen ere, animalia jatorriko produktuen ekoizpenaren lehen katebegia dira eta.

Ekoizpen primarioaren higiene programak

Abeltzaintza ustiategi baten higienea kontrolatzeko oinarrizko alderdiak jasotzen dituen programa.

Esne gordinaren trazabilitatearen eta kalitatearen kontrola (letra Q)

Sareko informazio sistema, gizakien kontsumorako esnearen eta esne gordinaren trazabilitatea eta kalitatea zaintzeko.

Fraisoro: Abereen elikaduraren analisi fisiko eta kimikoa

Bazken, pentsuen eta lehengaien elikadura balioa zehaztapena. Era berean, animalia jatorriko substantziarik dagoen eta ongarri konposatuen osaketa mikrografikoa.

Hondakinen ikerketa programa

Substantzia batzuen eta haien hondakinen erabilera animalia bizietan eta haien produktuetan kontrolatzeko programa.

Sandach programa (gizakien kontsumorako bideratuta ez dauden animalien azpiproduktuak)

Sandach produktuek, gizakien kontsumorako bideratuta ez dauden animalien azpiproduktuak, osasun publikoari eta animalien osasunari dakarzkieten arriskuak ahal beste saihestea eta murriztea.


Abeltzaintza sustatzeko eta hobetzeko programak

Abeltzaintza elkarterekin egindako hitzarmenak arrazen hobekuntza genetikoa sustatzeko, ustiategien errentagarritasuna sustatzeko.

Abeltzaintzako Ustiategien Erregistroa

Ekoizpen animaliak ustiatzen edo hazten diren instalazioak, estaliak nahiz aire librekoak, baimentzea eta erregistratzea.

Abere mugimenduen erregistroa

Abeltzaintzako espezieetako animalien mugimenduak jasotzeko erregistroa: behi, txerri, ardi, ahuntz eta zaldiak, etxeko hegaztiak, lagomorfoak, akuikultura, erleak, larru interesa eta ehiza larrikoak.

Abereen Kanpo Merkataritza (CEXGAN)

Animalia biziak, maskotak, animalia jatorriko produktuak, gizakien kontsumorako nahiz animaliak elikatzeko animalia jatorria ez duten produktuak esportatzea eta inportatzea.

Aiako testaje zentroa

Nekazaritza Ministerioak Espainiako Limousin eta Blonde d’Aquitaine idisko limousinen testaje-zentro ofizial eta homologatua.

Animalien banakako identifikaziorako erregistroa

Espainian dauden behi, ardi, eta ahuntz azienda guztien (hamabi hilabete baino zaharragoak) eta Espainian jaiotako edo identifikatutako zaldi azienda guztien erregistroa.

Erregistro liburuen eta liburu genealogikoen kudeaketa

Ugaltzera bideratutako animalien hautaketa eta planifikazioa, abere arrazak hautatzeko, zaintzeko eta hobetzeko plangintzan odolkidetasun mailak ondo ezagutzea.

Galtzeko arriskuan dauden bertako arrazak

Elikagai arloan interesgarriak diren baliabide genetikoak kontserbatzea eta modu jasangarrian erabiltzea.

Nukleo zoologikoen erregistroa

Animaliak eduki, mantendu, hazi edo saltzen dituen edozein zentro, denda edo instalazioen baimentzea eta erregistroa, jarduera nagusia izan ala ez eta helburu komertziala izan ala ez.


Abeltzaintzako lehiaketen eta animaliekin egindako erakusketen eta ekintzen kontrola

Abere lehiaketetan instalazioak kontrolatzea; parte hartzen duten animalien ongizatea bermatu dadin, iristen direnetik jatorrizko ustiategira edo beste batera joaten diren arte.

Abere Osasuna (Fraisoro Ingurumen eta Nekazal Laborategia)

GFAko Abeltzaintza Zerbitzuaren eta, Gipuzkoako abeltzaintza arloaren beharrei erantzuten die, aziendaren gaixotasunen diagnostikoaren bitartez, Gipuzkoako aziendaren osasuna bermatzen lagunduz.

Animaliak garraiatzeko ongizate programak

Animaliak garraiatzeko baimena duten edozein ibilgailuak kontrolatzea eta erregistratzea, animaliei behar bezalako babesa eta ongizatea bermatzeko.

Animalien garraiorako ibilgailuak garbitzeko eta desinfektatzeko zentroen baimena

Abeltzaintzako sektorean garraiorako ibilgailuak garbitzeko eta desinfektatzeko establezimenduak baimentzea eta erregistratzea.

Animalien osasunerako nahitaezko programak

Epizootiei aurre egiteko eta ezabatzeko sistema, abereen saneamendu kanpainen bitartez abereen osasuna eta abeltzaintza sustatuz.

Behien infekziozko errinotrakeitisa (IBR)

Ustialekuko 9 hilabetetik gorako abelgorri guztiei azterketak egin behar zaizkien IBR gaitzaren ziurtagirien izapidetzea.

Dopinaren aurkako kontrola

Kultura edo kirol alorreko probetan edo erakustaldietan parte hartzen duten animalietan drogak erabiltzea eragozteko, prebenitzeko eta kontrolatzeko programa.

Epizootien eta ugaritzen ari diren gaixotasunen kontrola

Abeltzaintza elkarteekin elkarlanean, prozesu jakin batzuk kontrolatzeko borondatezko zenbait kontrol programa, ustiategietako animalien osasun egoera hobetzeko.

Etxeko animalien eta animalia basatien gaixotasunen kontrola

Kontrol eta zaintza programak, etxeko animaliekin nahiz animalia basatiekin: tuberkulosia, bruzelosia, trikinosia, mihi urdina, hegaztien influentza.

Fraisoro: Abere osasuna

Aziendaren gaixotasunen diagnostikoa, bere osasuna bermatzeko.

Fraisoro: Intseminazioa, hazi-dosien banaketa

Aberekin Zentrotik datozen hazi-dosien banaketa, nitrogeno likidoa eta gainerako zenbait materialekin batera.

Fraisoro: Neiker-era laginen bidalketak

Analisia egiteko bidalketak, erraiak, umekiak edo beste batzuk eta odol edo serumez beteriko entsegu-hodienak.

Ustiategien osasun kalifikazioa

Saneamendu kanpainak egin ondoren, ustiategiek jasotzen duten osasun kalifikazioa, eta, horren arabera, animalien mugimenduak debekatu edo mugatu daitezke.

Ustiategietako ongizate programak

Animaliei hazkuntza eta garapen baldintza egokiak bermatzea abeltzaintzako ustiategietan; hobekuntzak ekoizpenean, gaixotasunen prebentzioan eta elikagaiekiko segurtasunean.

Zoonosiaren kontrol programak

Zoonosia ekoizpenaren fase guztietan antzemateko eta kontrolatzeko neurrien programak, osasun publikoarentzako dituen arriskuak saihesteko.

Ehiza eta Arrantza


Arrantza barrutien eta arrantza barruti intentsiboen paseen kudeaketa

Arrantza barrutien eta arrantza barruti intentsiboen paseen tramitazioa, baita Leitzarango arrantza-barrutian ibai-karramarroaren harrapaketa ere. Gipuzkoako Arrantza Federazioak kudeatzen ditu.

Arrantza guneak

Ibai arrantzaren aprobetxamenduari buruzko araudia, arrantzaguneak, arrantzaldiak, harrapaketa-kopuruak eta bestelakoak.

EAEko ehizako eta ibai-arrantzako lizentzien datuen eguneraketa eskaera

Gipuzkoan emandako, Euskal Autonomia Erkidegoko ehiza eta ibai-arrantzako lizentzien datuak eguneratzea.

Euskal Autonomia Erkidegoko ibai-arrantzako lizentzia lortzeko eskaera

Euskal Autonomia Erkidegoko ibai-arrantzako lizentzia eskatzea.

Euskal Autonomia Erkidegoko ibai-arrantzako lizentziaren kopia lortzeko eskaera

Euskal Autonomia Erkidegoko ibai-arrantzako lizentziaren kopia eskatzea. Lizentziaren titularrak txartela galdu badu edo egoera txarrean badago.

Euskal Autonomia Erkidegoko ibai-arrantzako lizentziaren tasa ordaintzea

Tasa ordaintzea eta ordainketaren ziurtagiria eskuratzea (ziurtagiria Euskal Autonomia Erkidegoko ibai-arrantzako lizentziarekin batera eraman behar da).

Gipuzkoarako arrantza paseen lortzea

Gipuzkoako arrantza tarteetan eta barrutietan arrantzatzeko baimena ematen duten paseak lortzea


Alderdi zainpeko ehiza-eremuak

77/2015 Foru Agindua, irailaren 2koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko hamabi alderdi zainpeko ehiza-eremu deklaratzen dituena.

EAEko ehizako eta ibai-arrantzako lizentzien datuen eguneraketa eskaera

Gipuzkoan emandako, Euskal Autonomia Erkidegoko ehiza eta ibai-arrantzako lizentzien datuak eguneratzea.

Ehiza larria

Orkatz eta basurde harrapaketa orriak deskarga daitezke.

Ehiza lizentziaren tasa ordaintzetik salbuetsita egotea egiaztatzen duen agiria (65 urte)

Euskal Autonomia Erkidegoko ehiza lizentziaren tasa ordaintzetik salbuetsita egotea egiaztatzen duen agiria eskatzea. 65 urte edo gehiago dituztenek eskatu dezakete.

Ehiza xehearen harrapaketa orriak

Ohiko pasabideen zerrenda, ehiza bisorea, eta azeri, erbi eta untxien harrapaketa orria eskuragarri.

Ehizarako baimena postu tradizionaletan

Gipuzkoako ohiko pasabideetan hegazti migratzaileak ehizatzeko baimen txartela ematea.

Ehizaren kudeaketa

Ehiza arautzen dituzten baldintzak eta ehizaren kudeaketa aplikaziorako sarbidea; ehiza xeheko postuak eta ehiza kontrolatutako eremuak, ehiza-baimenak eta harrapaketa-parteak.

Euskal Autonomia Erkidegoko aldi baterako ehizako lizentzia lortzeko eskaera

Salbuespen gisa, aldi baterako ehizako lizentziak ematea beste autonomia-erkidego batzuetan edo atzerrian bizi direnei, Euskal Autonomia Erkidegoko ehizako lizentzia ez badute.

Euskal Autonomia Erkidegoko ehiza lizentzia lortzeko eskaera

Euskal Autonomia Erkidegoko ehiza lizentzia eskatzea.

Euskal Autonomia Erkidegoko ehiza lizentziaren kopia lortzeko eskaera

Euskal Autonomia Erkidegoko ehiza lizentziaren kopia eskatzea. Titularrak txartela galdu badu edo egoera txarrean badago.

Euskal Autonomia Erkidegoko ehiza lizentziaren tasa ordaintzea

Euskal Autonomia Erkidegoko ehiza lizentziaren tasa ordaintzea eta ordainketaren ziurtagiria eskuratzea.


Auzolarreen ustiatze plana

Larretzeko eskaerak izapidetzea eta bidaltzea dagozkion baimenak lortzeko.

Auzolarreen ustiatze plana

Udalek jasotako artzaintzarako eskaerak tramitatzea eta bidaltzea, horiek ustiategien erregistroko datuekin eta larreen karga-ahalmenarekin kontrastatzeko.

Baso laguntzak

Baso dirulaguntzak izapidetzea.

Baso laguntzak

Baso laguntzak, Gipuzkoako mendien eginkizun ekonomiko, ekologiko eta sozialak mantentzeko eta garatzeko ekarpen iraunkorra egin ahal izatearren.

Baso lursailetan erabilera aldatzeko baimen eskaera

Baso lursailetan erabilera aldatzeko eskaerak izapidetzea.

Baso lursailetan erabilera aldatzeko baimena

Lurzoruaren egoera fisikoan edo mendietan dagoen landaretzan funtsezko aldaketa dakarren edozein jarduera egiteko baimena eskaera.

Baso Osasuna: Produktu fitosanitarioen aplikatzaile eta manipulatzaile karneta

Erabilera profesionaleko produktu fitosanitarioak erabiltzeko baimena; halako produktu bereziak emateko eta erabiltzeko behar diren ezagutza, trebetasuna eta gaitasuna egiaztatzen du.

Baso suteak

Mendia baso suteetatik babestea, aurrez zaintzeko, piztutako sua itzaltzeko eta su hartutako mendia lehengoratzeko egitekoetan.

Baso tasatzaileen zerrenda

Baso neurketak egiteko baimenduta dauden tasatzaileen zerrenda.

Basoberritze lanetan makineria erabiltzeko jakinarazpena

Baso-sartze edo basoberritze lanetarako lur sailak prestatzeko makineria autopropultsatua erabiltzeko jakinarazpena.

Basoberritzearen ziurtagiri eskaera zerga-arinketarako

Basoberritzearen ziurtagiri eskaera zerga-arinketarako.

Basoberritzearen ziurtagiri eskaera zerga-arinketarako

Basoberritzearen ziurtagiriaren eskaera. Baso ustiapenen diru sarrerei dagokienez, basoberritze lana gastu kengarria da.

Basoberritzeko lanetarako makineriaren erregistroa

Erregistro honetan egoten dira basogintzan aritzen diren enpresak, baso berritze lanetarako lur sailak prestatzeko makineria autopropultsatua erabiltzen dutenak.

Basoen Kudeaketa Jasangarria

Lursailen ziurtagiria (PEFC-Euskadi eta FSC), horien ustiapen egokia bultzatuz, biodibertsitatea babesteko eta karbonoaren ziklo globalak sustatzeko.

Basogintza kudeatzeko plan teknikoak onartzea

Titularrek mendiak zuzen kudeatzeko aurkeztutako basogintza kudeatzeko plan teknikoak onartzea.

Gipuzkoako Basogintza Elkartea

Gipuzkoako baso-jabeei aholkularitza, prestakuntza eta tasazio zerbitzuak eskaintzen ditu.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko landa-lurzoruaren lursailak mugatzeko dirulaguntzak

Gipuzkoako udalerriko landa-inguruneko jabetzen mugak hobeto definitzen eta eguneratzen lagunduko du, dauden mugak eta mugarriak identifikatuz eta horien kartografia digitala eginez.

Herri Onurako Mendiak

Babes handiagoa eskatzen duten mendiak; biodibertsitatea, produktibitatea, birsortzeko ahalmena eta bizitasuna mantentzeko.

Landa lurretan zuhaitzak mozteko baimena

Nekazal lurretan zuhaitzak mozteko baimena eskatzea.

Landare-osasunerako Produktuen Erregistroa

Mendien titularren eskura dagoen erregistroa, tratamendu fitosanitario egokiak egiteko, basoetako izurriak eta gaixotasunak saihestuz.

Mendian erreketak egiteko baimena

Nekazaritza lurretan sastrakak, sasiak edo mozketa ondoko zaborrak kontrolpean erretzeko baimenak emateko eskaera.

Mendiko larre pribatuak

Mendiko larre jabetza pribatuko lurretan artzaintza-jarduera berreskuratzea (batez ere Hernio-Gazume, Izarraitz eta Aizkorri-Aratz mendiguneetan).

Mendiko larre publikoak

Mendiko larre inguruetarako beharrezko azpiegiturak, abeltzainek bere jardueran duintasunez aritzeko, bai artzainaren beraren bizi-baldintzen aldetik bai ganaduaren beraren aldetik.

Oxido kuprosoa aurre komunikazioa

%75 [WG] P/P oxido kuprosoz formulatutako fitosanitarioarekin baso koniferoetan tratamendua egiteko aurre komunikazioa (Banda gorria/marroia)

Plazaolan (Leitzaranen) zirkulatzeko baimen eskaera

Leitzaranen motordun ibilgailuen sarrera baimena eskatzea.

Sarrera mugatuko bideetan zirkulatzeko baimen eskaera

Babestutako Naturaguneetan motordun ibilgailuen sarrera baimenak eskatzea.

Tasatzaile txartelaren luzapen eskaera

Tasatzaile txartelaren luzapena eskatzea.

Tasatzaileen erregistroan izen-ematea

Baso tasatzaileen erregistroan alta emateko eskatzea.

Tasatzaileen erregistroan izen-ematea eta luzapena

Zuhaitzak mozteko baimena eskatzerakoan eskatutako tasazioak egiteko baimena duten baso ustiapenen tasatzaile-kubikatzaileen erregistro ofiziala.

Zoruen analisiak

Nekazaritza, basogintza, loregintza, kirol zoru edo zoru kutsatuen analisi fisiko-kimikoak eskatzea.


Babestutako Natura Guneetan ekintzak antolatzeko baimen orokorra

Gipuzkoako babesguneetan antolatu nahi diren ekintzetarako baimen orokorra.

Babestutako Natura Guneetan jarduerak antolatzeko baimen eskaera

Mendiko Babestutako Natura Guneetan jarduera eskaerak tramitatzea.

Babestutako Natura Guneetan kirol jarduerak antolatzeko baimen eskaera

Babestutako Natura Guneetan kirol eskaerak tramitatzea.

DSS2016 GRSarea

Gipuzkoako 7 GR nagusien bitartez, lurraldean dauden Natur Gune Babestu guztiak lotzen ditu.

Gipuzkoa Natura - Gipuzkoako oinezko ibilbide homologatuak

Natura-parkeak, oinezko ibilbide homologatuak eta ingurumen-hezkuntzako jarduerak. Ibilbideen mapak, haren iraupena, zailtasun maila, luzera eta abarri buruzko informazioa aurkezten dira.

Gipuzkoako Biotopoen sarea

Biotopo babestuak parke naturalak baino neurri txikiagoko eremuak dira, baina oso natur balio garrantzitsuak dauzkate barnean.

Gipuzkoako Natura Parkeen sarea

Gipuzkoako Parketxe Sarea Fundazioak kudeatzen dituen Natura parkeetako interpretazio eta harrera zentroak.

Gipuzkoako Parketxe Sarea

Gipuzkoako Parke Naturaletako harrera eta interpretazio zentroak. Parkeko natur eta kultur balioen gaineko informazioa aurkitu daiteke bertan, eta erabilera publikorako aukerak ere.

Gipuzkoako Zuhaitz Berezien sarea

Bere ezaugarri aparteko edo aipagarriak direla eta (neurria, adina, historia, edertasuna, kokapena, etab.) babes berezia merezi duten zuhaitzak dira.

Ibilbide irisgarriak

Pertsona guztientzat irisgarriak diren ibilbideak, Gipuzkoako aberastasun natural, kultural eta historikoa transmititu nahi dutenak, ahalik eta ingurumen-inpaktu txikiena sortuz.

Iturrarango Landare Berezien Azoka

Landare Berezien Azoka urtero egiten da Iturrarango Lorategi Botanikoan, Pagoeta Parke Naturalaren barruan, inguruko ohiko bizimoduak kontserbatzen eta sustatzen laguntzeko.

Natura 2000 sarea

Natura 2000 Sarearen barruan dauden Gipuzkoako naturagune babestuak. Sare horren helburua da Europako espezie eta habitat mehatxatuenen epe luzeko biziraupena bermatzea.

Natura Parkeetako ibilbideak

Natura, kultura eta historia aldetik esangura berezia duten korridoreetan kokatzen diren ibilbideak.


Animalia basatiak edukitzeko/ikasteko baimen-eskaera

Basanimalien eta Landareen zerbitzuak basanimaliak izateko eta ikertzeko ematen duen derrigorrezko baimena tramitatzeko eskaera egitea.

Basa Animalien eta Landareen Zerbitzuaren baimenak

Basa Animalien eta Landareen eremuan baimenak edo txostenak eskatzeko aukera ematen du.

Basafaunarekin jarduteko eskaerak

Basafauna edukitzeko, eragiteko edota ikertzeko baimenak.

Fauna eta florari buruzko eskaera orokorra

Izapide honekin, eskabideak aurkez daitezke GFAren erregistro elektronikoan, ezarritako beste izapiderik ez duten basa fauna eta florari buruzko gaiei dagokienez.

Flora eta faunako eskaera orokorrak

Flora eta faunaren inguruan edozein motako eskaera egiteko eredua.

Germoplasma Bankua

EAEko eta mugakide diren lurraldeetako flora mehatxatuaren kontserbazioa, espezie endemiko eta/edo arraroak eta flora, oro har.

Gipuzkoako basa-animalien artapenerako zentroa

Gipuzkoako basafaunaren sendatze zentroa. Bertan, abere zaurituei sendatzea eta atseden-leku oneratu arte ematea ere aukera ematen die.

Habia-kutxak lortzeko eskaera

Txoriek eta saguzarrek habia egiteko kutxen eskaera, Gipuzkoako baso eta zuhaitzetan jartzeko.

Iturrarango Lorategi Botanikoa

Mundu osoko taxonen bilduma. Lorategiaren helburua da, publikoari oro har, nahiz lorezain, haztegi-jabe edo ikasleei, landareen munduaren aniztasun aparta ezagutaraztea.


2.500 biztanle baino gutxiagoko udalerrietan Banda Zabal Ultralasterra hedatzeko diru laguntzak

2018 deialdian dirulaguntzarik eman ez zitzaien 2.500 biztanle baino gutxiagoko udalerrietan hirigunetik aparte eta sakabanatuta dauden unitate higiezinetara Banda Zabal Ultralasterra hedatzeko.

Argindar sarearen berriztatze plana

Transformadore berriak ezartzeko eta goi tentsioko eta behe tentsioko lineak eta elektrizitate sarea berritzeko laguntzak.

Baserri bideak konpontzeko plana

Udalei eta tokiko entitate txikiei erabilera publikoko baserri bideen sarea hobetzeko laguntzak.

Biosegurtasunaren arloko inbertsioetarako laguntzak (Next Generation).

Abereak errepidez garraiatzeko ibilgailuak garbitu eta desinfektatzeko zentroak hobetu edo eraikitzeko edota landare materialen ekoizle jakin batzuek mintegietan biosegurtasunean inbertsioak egiteko

Ekonomia suspertzeko proiektu estrategikoak

Sustapen Ekonomikorako Proiektu Estrategikoak garatzea da, enpresen lehiakortasuna eta erakargarritasuna handitzeko laguntzak.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko landa bideetarako diru laguntzak

Landa ingurunean bizi direnen bizi kalitatea hobetzea Gipuzkoako Lurralde Historikoko nekazaritza ustiategietara iristeko landa bideak hobetuz.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko landa garapeneko proiekturako laguntzak

Diruz lagundu daitezkeen jarduerak: kalitatezko nekazaritza produktuak merkaturatzea, nekazaritzako zerbitzuak modernizatzea eta digitalizatzea, landa elektrifikazioa, etab.

Landagipuzkoa+ Programa

Landa-ingurunean hiri-ingurunearen antzeko zerbitzuak (integralak) eta gizarte-ongizatea lortzea helburu duen programa.

Lehen sektorean digitalizazioa sustatzeko programa (TicketBai)

Dirulaguntza hau lehen sektorea digitalizatzeko prozesua bultzatzeko eta indartzeko da.

Liztor beltzaren habi baten abisua

Liztor beltzaren habi baten abisua ematea, haren populazioa kontrolatzeko.

Eduki publikatzailea

Erlazionatutako albisteak

Aldundiak 3,5 milioi euro bideratu ditu Gipuzkoako basoak zaintzeko eta garatzeko...

2022/12/29

Aldundiak 3,5 milioi euro bideratu ditu Gipuzkoako basoak zaintzeko eta garatzeko

Basogintzako sektorea sustatzeko laguntzen deialdia indartu du, aurkeztutako eskaera guztiei erantzuteko.

Berriro dator ‘Etxekoak’ Gabonetan KM0 elikagaien kontsumoa sustatzen duen kanpaina...

2022/12/15

Berriro dator ‘Etxekoak’ Gabonetan KM0 elikagaien kontsumoa sustatzen duen kanpaina

Gipuzkoako Foru Aldundiak gure baserritarren produktuak erostera animatzen ditu herritarrak.

Markel Olanok lehen sektorearen papera aldarrikatu du, “oreka berdean” oinarritutako etorkizuna eraikitzeko garaian...

2022/10/26

Markel Olanok lehen sektorearen papera aldarrikatu du, “oreka berdean” oinarritutako etorkizuna eraikitzeko garaian

500 pertsona baino gehiago bildu dira Gure Lurra Kongresuaren bosgarren edizioan; hizlarien artean izan dira Pepe Mújica, Mario Picazo eta Xevi Verdaguer, sektoreko hainbat eragilerekin batera.