266

Enkantearen xehetasunak

 • Izena: 266
 • Ondasun mota: trastero
 • Udalerria: Donostia
 • Deskribapena: TRASTELEKUA 4 zk, Donostiako San Martín kaleko 46. zenbakiaren bigarren sotoko solairuan. Azalera 22,76 m2.
 • Hasierako zenbatekoa: 19.006,70 €
 • Enkantearen data: Lehen lizitazioa 2022/03/30 eta bigarrena lizitazioa 2022/04/01
 • Besterentzeko prozedura: Enkantea: lehen lizitazioan, eskaintzak kartazal itxian aurkezteko prozedura; eta bigarren lizitazioa, hitzez egiten diren segidako enkante-gehikadak.
 • Egoera: adjudicada
 • Tasazioa Tasazioa jaitsi
 • Jabetza Erregistroaren ziurtagiria Jabetza Erregistroaren ziurtagiria deskargatu
 • GAO GAO deskargatu

Agiriak - Eskaintza ereduak