Atzealdea

Koiunturazko zerga neurrien foru-dekretu arau berri bat onartzea.

Koiunturazko zerga neurrien foru-dekretu arau berri bat onartzea.

Maiatzaren 26ko 5/2020 Foru Dekretu-Araua onartu da, COVID-19ren osasun-larrialdiaren ondoren ekonomia suspertzera bideratutako koiunturazko tributu-neurriei buruzkoa.

Foru Dekretu-Arau honen bidez, 2020rako koiunturazko neurriak hartzen dira ekonomia suspertzeko eta COVID-19k eragindako egoeraren ondorioz ekoizpen-ehunari ahalik eta kalte gutxien egiteko.

 

HELBURUAK:

 • Enpresei likidezia ematea.
 • Ekintzailetza sustatzea.
 • Enplegu egonkorra sortzea eta finkatzea.
 • Merkataritza txikiaren eraldaketa digitala bultzatzea merkataritza elektronikorantz.


EREMUA:

 • PFEZ
 • Sozietateen gaineko zerga.
 • Neurri batzuk establezimendu iraunkorra duen EEEZari aplika dakizkioke.

 

NEURRI NAGUSIAK:

 • Carry back Sozietateak 2019an (2020ko kanpaina).
  • Zerga: sozietateak.
  • Nori egiten dio mesede: enpresei.
  • Zer den: oraingo irabaziekin etorkizuneko galerak konpentsatzea, mozkinak berdintzeko erreserbaren bidez (SZFA 52. art.)
  • Zein da berritasuna: mugak nabarmen zabaldu eta malgutzen dira, zerga oinarria murriztu ahal izateko. 2019ko zerga oinarria % 50 murriztu ahal izango dute (% 75 mikroenpresak edo enpresa txikiak badira). Figura hori aplikatzeko baldintza jakin batzuk bete behar dira.
    
 • Carry back PFEZ 2019an (oraingo 2020ko kanpaina).
  • Zerga: PFEZ.
  • Nori egiten dio mesede: autonomoei.
  • Zer den: oraingo irabaziekin konpentsatzea etorkizuneko galerak.
  • Zein da berritasuna: figura berria. Egungo errentaren kanpainan, pertsona jakin batzuek 2020rako zenbatetsitako errendimendu garbi negatiboa murriztu ahal izango dute zerga-oinarrian. Hurrengo kanpainan galera hori jarduera ekonomikoaren etekin handiago gisa zenbatu beharko dute (bestela esanda, datorren urteko galera aurtengo irabaziarekin konpentsatuko dute, emaitza zero izan dadin). Figura hori aplikatzeko baldintza jakin batzuk bete behar dira. Eredu berri bat sortu da hura aplikatzeko.
    
 • (I+G) Kenkaria 64 BIS.
  • Zerga: sozietateak.
  • Nori egiten dio mesede: mikroenpresei eta I+G enpresa txikiei.
  • Zer den: kenkaria indartzea.
  • Zein da berritasuna: sozietateen gaineko zergaren zergadunek kenkari bat jasotzen dute mikroenpresek eta enpresa txikiek aurrera eramandako I+G proiektuetan inbertitzeagatik. Hainbat baldintza malgutu dira, eta zenbatekoak handitu.
    
 • Ordainketa zatikatuak.
  • Zerga: sozietateak.
  • Nori egiten dio mesede: ordainketa zatikatuak egitera behartuta dauden enpresak.
  • Zer da: zatikako ordainketa datorren urteko kanpainan deklaratuko duzunaren zati bat urtean zehar aurreratzea da.
  • Zein da berritasuna? Zatikako ordainketa horretatik salbuesten dira 2020an etekinik espero ez duten enpresak (lehen seihilekoan, eragiketen bolumenak 2019ko lehen seihilekoaren% 25ekoa izan behar du gehienez).
    
 • Ezohiko amortizazio azeleratua.
  • Zerga: sozietateak.
  • Nori egiten dio mesede: enpresei.
  • Zer da: enpresa batek ibilgetu material berriak (makinak, altzariak …) eskuratzen dituenean, gastu hori Sozietateen gaineko zergan kentzen da.
  • Zein da berritasuna? Erositako ibilgetuen amortizazioaren zenbatekoa handitu egiten da (1,5 aldiz biderkatzen da), Foru Dekretu-Arau hau indarrean sartzen denetik 2020ko abenduaren 31ra bitartean.
    
 • Enpresa txiki eta ertainetan inbertitzeagatiko kenkaria.
  • Zerga: sozietateak.
  • Nori egiten dio mesede: ETEei.
  • Zer den: ETEen partaidetzetan egindako inbertsioengatiko kenkaria.
  • Zein da berritasuna? Kenkari berri bat sortzen da, eta inbertitzaileak sozietateen gaineko zergaren kuota likidoan aplikatu ahal izango du, 2020an egindako inbertsioetarako:
   • % 10 eta 100.000 euro arte ETEetan inbertitzeagatik.
   • % 15 eta 150.000 euro arte start-upetan inbertitzeagatik.
   • % 20 eta 200.000 euro arte ETE berritzaileetan inbertitzeagatik.
     
 • Enplegua sortzeagatiko kenkaria. Zerga: sozietateak.
  • Nori egiten dio mesede: enplegua sortzen duten enpresei.
  • Zer den: kenkaria enplegua sortzeagatik.
  • Zein da berritasuna: indartu egiten da. Enplegua sortzeagatiko kenkariaren muga 7.500 eurora igotzen da langile bakoitzeko (lehen 5.000 euro zen).
    
 • Langileek sozietateak eratzea.
  • Zerga: PFEZ.
  • Nori egiten dio mesede: enpresak eratzen dituzten langileei.
  • Zer den: lan egingo duten enpresa osatzen duten langileentzako kenkari bat.
  • Zein da berritasuna? Pizgarria sustatzen da: kenkari-ehunekoak% 5 handitzen dira; mugak 1.200 eurotik 6.000 eurora (gizonak) eta 1.800 eurotik 8.000 eurora (emakumeak) igotzen dira.
    
 • Saltoki txikia digitalki eraldatzeko kenkaria.
  • Zerga: PFEZ eta Sozietateen gaineko Zerga.
  • Nori egiten dio mesede: autonomoei, mikroenpresei eta enpresa txikiei.
  • Zer da: eraldaketa digitalera eta merkataritza elektronikoaren ezarpenera bideratutako inbertsioengatiko kenkari bat.
  • Zein da berritasuna: kenkari berria. Autonomoek 2020an merkataritza elektronikoa ezartzeko egindako gastuen% 30eko kenkaria aplikatu ahal izango dute (online salmentak).
    
 • Osasun-langileentzako aseguru espezifikoa salbuestea.
  • Zerga: oinordetzak eta dohaintzak eta PFEZ.
  • Nori egiten dio mesede: osasun arloko langileei.
  • Zer da: salbuespen bat osasun-langileen gaixotasunagatiko eta heriotzagatiko prestazioetarako, COVID-19ren ondorioz.
  • Zein da berritasuna: aseguru-erakundeek, UNESPAren bidez, doako aseguru kolektibo bat sortu dute osasun-langile guztientzat, COVID-19ren ondorioz gaixotasunagatiko eta heriotzagatiko prestazioak estaltzen dituena. Osasun-langileak prestazio horretatik salbuetsita uztea da neurria.
    
 • Beste neurri batzuk:
  • COVID-19 bidezko BGAE bereziaren erreskatea. Ez du kontingentziatzat hartzen% 60 integratzeko.
  • Erakunde berritzaile sortu berriak ( PFEZren 89 ter.1): Eratu zenetik 7 urteko epea (lehen 5) 10 urtera konpentsatu daitezkeen galerak (lehen 4).
  • Arrantza-sektorearen konpentsazio espezifikoak, COVID-19 bidez.
  • Finantza-errentamenduko kontratua. Eskakizunak malgutzea.
  • Zorrak kitatzea zerga-itzulketekin.
  • Zordunen zerrendaren argitalpena aurreratzea.

Informazio gehiago: