Albisteak

3/2021 Foru Araua argitaratzen da, urterako zerga alorreko aldaketa jakin batzuk onesten dituena.

3/2021 Foru Arauaren aldaketak arau hauei eragiten diete: Zergen Foru Arau Orokorra, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga, Sozietateen gaineko Zerga, Ondarearen gaineko Zerga, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga, Jarduera Ekonomikoaren gaineko Zerga, Ondasun Higiezinen gaineko Zerga, Eraikuntza, Instalazio, eta Obren gaineko Zerga, Ez-egoliliarraren errentaren gaineko Zerga eta Kooperatiben Zerga Erregimenari buruzko Foru Araua.

Irakurri gehiago