Albisteak

345 eredua

Argitara eman da 530/2022 Foru Agindua, azaroaren 16koa, zeinaren bidez onesten baita borondatezko gizarte aurreikuspeneko entitateen urteko aitorpena aurkezteko erabili den 345 eredua eta hura aurkezteko epeak eta moduak.

Gehiago irakurri