Ataun


2016ko ponentzia

2016-3-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
403.6 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
310.8 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
588.0 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
862.9 KB
III. ERANSKINA
Azpizona katastralen planoa.