Atzealdea

Berastegi

Berastegi


2001eko ponentzia

2001-08-28an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2001-09-10)

PDF
49.4 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
435.3 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
434.1 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
22.6 KB
III.ERANSKINA
AZPIZONA KATASTRALAK
PDF
3.9 KB
IV.ERANSKINA
BALIOAK-ETXEBIZITZA ERABILERA
PDF
3.1 KB
V.ERANSKINA
BALIOAK-MERKATARITZA ERABILERA
PDF
3.1 KB
VI.ERANSKINA
BALIOAK-INDUSTRIA ETA ZERBITZU ERABILERA
PDF
10.0 KB
VII. ERANSKINA
ERAIKUNTZEN TIPIFIKAZIOA, LOKALEN ERAIKUNTZA KOSTUA ETA BALIOGALERA

2002ko Aldaketa

2002-09-17an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2002-09-20)

PDF
70.1 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
389.7 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
704.3 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2013ko Aldaketa

2013-08-27an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2013-09-20)

PDF
171.6 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
731.0 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
781.0 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.