Elgeta


2016ko ponentzia

2016-3-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
504.4 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
666.4 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
841.3 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
358.9 KB
III. ERANSKINA
Azpizona katastralen planoa.