Atzealdea

Errezil

Errezil


2016ko ponentzia

2016-3-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
503.1 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
219.6 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
200.8 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
234.4 KB
III. ERANSKINA
Azpizona katastralen planoa.