Lezo


2001eko ponentzia

2001-08-28an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2001-09-10)

PDF
50.2 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
415.3 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
860.0 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
5.2 KB
III.ERANSKINA
AZPIZONA KATASTRALAK
PDF
4.6 KB
IV.ERANSKINA
BALIOAK-ETXEBIZITZA ERABILERA
PDF
2.9 KB
V.ERANSKINA
BALIOAK-MERKATARITZA ERABILERA
PDF
3.7 KB
VI.ERANSKINA
BALIOAK-INDUSTRIA ETA ZERBITZU ERABILERA
PDF
10.0 KB
VII. ERANSKINA
ERAIKUNTZEN TIPIFIKAZIOA, LOKALEN ERAIKUNTZA KOSTUA ETA BALIOGALERA

2003ko Aldaketa

2003-09-10ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2003-09-23)

PDF
68.6 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
409.6 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
960.7 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2005eko Aldaketa

2005-09-13an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2005-09-19)

PDF
68.2 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
349.6 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
819.5 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2011ko Aldaketa

2011-09-20an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2011-09-27)

PDF
72.0 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
471.5 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
708.3 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.