Atzealdea

Ormaiztegi

Ormaiztegi


2016ko ponentzia

2016-3-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
506.0 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
359.5 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
410.4 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
500.3 KB
III. ERANSKINA
Azpizona katastralen planoa.