Atzealdea

Soraluze

Soraluze


2016ko ponentzia

2016-3-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
519.9 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
890.0 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
1.1 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
999.2 KB
III. ERANSKINA
Azpizona katastralen planoa.

2018ko Aldaketa

2018-09-04ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 19-09-2018)

PDF
168.8 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
844.0 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
1.0 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.