Atzealdea

Urretxu

Urretxu


2016ko ponentzia

2016-3-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
513.4 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
686.3 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
795.1 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
999.4 KB
III. ERANSKINA
Azpizona katastralen planoa.