Zestoa


2001eko ponentzia

2001-08-28an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2001-09-10)

PDF
49.8 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
772.8 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
1.5 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
4.7 KB
III.ERANSKINA
AZPIZONA KATASTRALAK
PDF
4.8 KB
IV.ERANSKINA
BALIOAK-ETXEBIZITZA ERABILERA
PDF
3.2 KB
V.ERANSKINA
BALIOAK-MERKATARITZA ERABILERA
PDF
3.6 KB
VI.ERANSKINA
BALIOAK-INDUSTRIA ETA ZERBITZU ERABILERA
PDF
10.0 KB
VII. ERANSKINA
ERAIKUNTZEN TIPIFIKAZIOA, LOKALEN ERAIKUNTZA KOSTUA ETA BALIOGALERA

2002ko Aldaketa

2002-09-17an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2002-09-20)

PDF
125.2 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
747.8 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
1.5 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2004ko Aldaketa

2004-09-21ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2004-09-29)

PDF
69.9 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
701.4 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
1.7 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2006ko Aldaketa

2006-09-5ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2006-09-25)

PDF
12.6 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
782.9 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
1.9 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2008ko Aldaketa

2008-09-2an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2008-09-26)

PDF
13.2 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
813.9 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
1.9 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2009ko Aldaketa

2009-09-1ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2009-09-16)

PDF
10.9 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
2.0 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
4.5 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2011ko Aldaketa

2011-09-20an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2011-09-27)

PDF
69.7 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
1.3 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
2.7 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2015eko Aldaketa

2015-09-1ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2015-09-21)

PDF
109.8 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
2.3 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
3.4 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.