Covid-19 koronabirusaren inguruko informazioa

 

Herritarren arretarako bulegoak (hitzordua eskatuta)

Garrantzitsua:

 1. Departamentuaren bulegoetara etortzeko, aldez aurretik hitzordua hartu beharko duzu.
 2. Bulegoetara etorri aurretik, gomendio hauek jarraitu.
 3. Donostiako Okendo kaleko herritarren arretarako bulegoa zabalik dago irailaren 14tik.

Ordutegia

 • 08:30etik 14:00 aldez aurreko hitzorduarekin.

 

Informazio gehiago:

Zerga-arloko neurriak

PFEZ - 2020ko hirugarren hiruhilekoaren ordainketa zatikatua egite koobligaziotik salbuestea

8/2020 Foru Dekretu-Araua, urriaren 13koa, Covid-19aren zenbait ondorio arintzeko presako neurri osagarriei buruzkoak bere 4. artikuluan jasotzen du jarduera ekonomikoak egiten dituzten pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergadunek ez dutela Gipuzkoako Foru Ogasunean autolikidatu eta ordaindu beharko 2020ko hirugarren hiru-hilekoari dagokion ordainketa zatikatua.

Foru Dekretu-Arau honek beste neurri batzuk ere jasotzen ditu, PFEZtan adibidez COVID-19ak ekarritako osasun krisiaren ondorioz ematen diren zenbait laguntza eta prestazioen salbuestea; eta sozietate zerga eta OEZ-EJD neurri berriak

 

PFEZ - Kenkaria jarduera ekonomikoetan izandako galerak konpentsatzeagatik (Carry Back)

Maiatzaren 26ko 5/2020 Foru Dekretu-Arauak, COVID-19ak eragindako osasun larrialdiaren ondoren ekonomia suspertzeko koiunturazko zerga neurriak ezartzen dituenak, 1. artikuluan dio 2019ko kuota likidoan aparteko kenkari bat aplikatu ahal izango dela, 2020an espero diren galerengatik, eta kenkari hori pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren 2019ko autolikidazioan bakarrik aplikatuko dela.

Kenkari hori aplikatzeko CBK eredua aurkeztu behar da

 

Ondasun higiezinen gaineko zergaren (OHZ) kanpaina 

2020. urteko OHZren kanpaina abuztuaren 1ean hasiko da, eta irailaren 15ean amaituko da.

 

Foru Dekretu-Araua, COVID-19aren osasun krisia dela eta zerga arloko neurri osagarriak ezartzen dituena.

Foru dekretu-arau honen xedea da Gipuzkoako Lurralde Historikoko zerga araudian aurreikusita dauden zenbat araubide eta onura fiskal eskuratzeko bete beharreko baldintzetako batzuk malgutzea, COVID-19ak eragindako osasun krisiagatik eratorritako egoeraren ondorioz.

Malgutze neurrien artean, besteak besteak sartzen da baldintza batzuen epeak luzatzea bai etxebizitzan berrinbertitzeko, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren kasuan, eta bai ondare elementuak saltzeagatik lortutako aparteko mozkinak berrinbertitzeko, sozietateen gaineko zergaren kasuan.

Egintza juridiko dokumentatuen modalitatean salbuespen bat arautzen da mailegu eta kreditu hipotekarioen nobazioetarako, eta makinak edo aparatu automatikoak ustiatuz egiten den jokoaren gaineko tributuaren kasuan aurreikusten da kuota finkoari hobari bat aplikatzea makinak ustiatu ezin izan diren denbora kontuan hartuta

 

Sozietateen kanpaina - Aurkezteko epeak

Gipuzkoako Foru Ogasunak erabaki du 2019ko sozietateen gaineko zergaren kanpainarako epe desberdinak ezartzea, zerga hori aurkeztera behartuta dauden entitateentzat:

1. epea:

 • Aurkezteko epea: 
  • 2020ko irailaren 1etik 25era.
 • Ordaintzeko epea:
  • 2020ko irailaren 28an.
 • Zein erakundeentzat?
  • Sozietate Zergaren 2/2014 Foru Arauaren (SZFA) 13. artikuluko enpresa mikro, txiki eta ertainentzat. 
  • SZFA 12.2 artikuluan aipatzen diren partzialki salbuetsitako entitateentzat. 
  • Mezenasgoarentzat onura fiskalen 3/2004 Foru Araura bildutako irabazi asmorik gabeko entitateentzat.
  • SZFAren 14. artikuluko ondare sozietateentzat.

Nolanahi ere, entitate horiek nahi badute, ondoren adierazitako epean aurkeztu ahal izango dute beren aitorpena, baina kasu horretan, ordaintzeko epea uztailaren 28an amaituko da.

2. epea: 

 • Aurkezteko epea: 
  • 2020ko uztailaren 1etik 27ra.
 • Ordaintzeko epea:
  • 2020ko uztailaren 28an.
 • Zein erakundeentzat?
  • Aurreko puntuan aipatzen ez diren gainontzeko entitateentzat.

 

Zerga izaerako hainbat neurri onartu dira, ondorengo araudian jasotakoak:

Dokumentu honek ohiko galderak (PDF), apirilaren 2ra eguneratuta, jasotzen ditu onartutako zerga neurriei buruz.

 • Apirilaren 21eko 15/2020 Errege Lege Dekretua, Ekonomia eta enplegua babesteko premiazko neurri osagarriak hartzen dituena. (PDF gazteleraz 2020ko apirilaren 22ko EAO)
 • -INDARGABETUA- Abuztuaren 4ko 27/2020 Errege Lege Dekretua, toki-erakundeei aplikatu beharreko ezohiko eta premiazko finantza-neurriei buruzkoa (PDF gazteleraz 2020ko abuztuaren 5eko EAO), indargabetua izan da, Diputatuen Kongresuko, 2020ko irailaren 10 eko,  ebazpen bidez (PDF gaztelaniaz), non abuztuaren 4ko 27/2020 Errege Lege Dekretuaren, indargabetzearen akordioa argitaratzea adosten den (2020ko irailaren 11ko EAO).
 • Irailaren 22ko 28/2020 Errege Lege Dekretua (2020ko irailaren 23ko EAO) (PDF gaztelaniaz), ehuneko zero zergaren tasa urriaren 31ra arte luzatzen duena. Nobedadeak

15/2020 Errege  Lege Dekretuaren nobedadeak  (PDF)

Erregimen Berezi Sinplifikatuaren JARRAIBIDEA (PDF)

0% tasa duten material sanitarioen JARRAIBIDEA (PDF) irailaren 30era eguneratuta

Neurri elektronikoak

Departamentuak neurri elektroniko osagarri hauek jartzen ditu zure eskura:

 1. BAK identifikazio elektronikoko bitartekoa: bertaratzerik behar ez duena. (2020ko uztailaren 29an iraungita)
 2. Ezohiko ordezkaritza (2020ko uztailaren 29an iraungita)
  • Ordezkaritza-sistema berezi bat arautzen duen 137/2020 Foru Aginduaren testu bategina (PDF) argitaratu da.
 3. Pasahitz operatiboen indarraldia luzatzea
  • 2020ko martxoaren 14tik uztailaren 29ra bitartean iraungitzen diren pasahitz operatiboen indarraldia luzatuta geldituko da automatikoki 2020ko uztailaren 29ra arte.
  • Pasahitz operatiboen indarraldia luzatzen duen 139/2020 Foru Agindua (PDF) argitaratu da.

Dokumentu honek ohiko galderak (PDF) jasotzen ditu onartutako neurri elektronikoei buruz.

Nola aurkeztu dokumentazioa paperezko euskarrian?

Departamentuarekin harreman elektronikoa izatera behartuta ez bazaude:

 • Bulego batera joan beharrik gabe:
  • Honako hauek aurkeztu ahal izango dituzu:
 • Bulego batera joan nahi baduzu: