Soldatak, pentsioak, langabezia prestazioak eta gizarte aurreikuspeneko erreskateak

190 ereduan (Lan etekinen, ekonomi jardueren etekinen eta sarien gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak - urteko laburpena) aurkeztutako datuen sexuaren arabarako analisia. Besteak beste, Gipuzkoako lan-merkatuaren ikuspegi orokor bat ematen da, eta aldi berean denboran zehar izan duen bilakaera.

(Departamentuko web orrian, “Departamentuko beste argitalpen batzuk” atalean aurkitu daitekeen txosten osoaren laburpen bat da)