Soldatak, pentsioak, langabezia prestazioak eta gizarte aurreikuspeneko erreskateak Gipuzkoan

Txosten honen helburua da Gipuzkoako lan-merkatuaren ikuspegi orokor bat ematea, eta aldi berean denboran zehar izan duen bilakaera ikustea. Aztertzen diren datuak 190 ereduan aitortutakoak dira: Lan etekinen, ekonomi jardueren etekinen eta sarien gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak (urteko laburpena).

Azterketa bi alderditik egingo da:1) Soldatak, pentsioak, langabezia-prestazioak eta Gizarte Aurreikuspeneko erreskateak jasotzen dituzten pertsonak aztertuta.2) Soldatak ordaintzen dituzten entitateak aztertuta.

Datuak azaltzerakoan zenbait sailkapen erabiliko dira: jasotzailearen adina, jasotzailearen sexua, jasotzailearen nazionalitatea, errentaren tartea, ordaintzailearen jarduera sektorea, ordaintzailearen izaera juridikoa, ordaintzailearen tamaina (langile kopuruaren arabera)

Soldatak, pentsioak, langabezia prestazioak eta gizarte aurreikuspeneko erreskateak Gipuzkoan - 2020

Oharra:
Argitalpen honetan azaltzen den informazioak soil-soilik argibide izaera du; hau da gidaliburu bat da besterik gabe; beraz, Administrazioa ez du inolaz ere lotzen. Informazioa ematea du helburu; beraz, argitalpen datan indarrean dagoen informazioa ematen du, dagoen-dagoenean.

Aurreko argitalpenak

Soldatak, pentsioak, langabezia prestazioak eta gizarte aurreikuspeneko erreskateak Gipuzkoan - 2019

Soldatak, pentsioak, langabezia prestazioak eta gizarte aurreikuspeneko erreskateak Gipuzkoan - 2018

Soldatak, pentsioak, langabezia prestazioak eta gizarte aurreikuspeneko erreskateak Gipuzkoan - 2017

Soldatak, pentsioak, langabezia prestazioak eta gizarte aurreikuspeneko erreskateak Gipuzkoan - 2016

Soldatak, pentsioak, langabezia prestazioak eta gizarte aurreikuspeneko erreskateak Gipuzkoan - 2015

Soldatak, pentsioak, langabezia prestazioak eta gizarte aurreikuspeneko erreskateak Gipuzkoan - 2014

Soldatak, pentsioak, langabezia prestazioak eta gizarte aurreikuspeneko erreskateak Gipuzkoan - 2013

Soldatak, pentsioak, langabezia prestazioak eta gizarte aurreikuspeneko erreskateak Gipuzkoan - 2012