Internet bidezko modalitatea

Modalitate honen erabiltzaileak izan daitezke:

 • Zergadunak: partikularrak eta enpresariak zein profesional autonomoak
 • Ordezkari profesionalak: aholkulari eta kudeatzaileak

Prozedura

Hona hemen urteko errenta aitorpena internet bidez aurkezteko urratsak:

1º) Datuak betetzea:
ZERGABIDEA laguntza programa erabili behar da. Gure webgunean bakarrik eskura daiteke. Zergadunek eta ordezkari profesionalek programa berdina dute.

Bi modutan bete daitezke aitorpenak: datuak zuzenean sartuz edo ZERGA INFORMAZIOA gure webgunetik jaitsiz. Programatik bertatik jaitsi daitezke datu fiskalak, edo, lehendabizi ordenagailuan gorde eta, horren ondoren, handik programara inportatu.

Noren datu fiskalak jaitsi daitezke ZERGA INFORMAZIOA ataletik?

 • Zergadunak: norberaren datuak, edo 001 ereduarekin horretarako baimena eman dieten pertsonenak, pasahitza edo sinadura elektronikoa erabilita.
 • Ordezkari profesionalak: 001-P edo 001-RP ereduarekin horretarako baimena eman dieten pertsonen datuak, sinadura elektronikoa erabilita.

2º) Transmititzea:

 • Zergadunak: kontraste datu bat sartuz (aurreko urteetako errenta aitorpen baten kuotaren zenbatekoa), edo pasahitz operatiboa zein sinadura elektronikoa erabiliz.
 • Ordezkari profesionalak: sinadura elektronikoa erabiliz.

3º) Frogagiriak aurkeztea (zergadunak edo ordezkari profesionalak):

A) Ez da frogagiririk aurkeztu behar. Horrela, aitorpena bidalitakoan amaituko da aurkezpena, betiere baldintza hauek guztiak betetzen badira:

 • Transmisioaren kontraste gisa pasahitz operatiboa edo sinadura elektronikoa erabiltzea.
 • Ohiko etxebizitza aitorpenaren urtean erosita ez egotea, eta aitorpenean adierazitako datuak eta ZERGA INFORMAZIOA zerbitzuan jasotakoak berdinak izatea.

B) Aurreko A) puntuko baldintzak betetzen ez direnean frogagiriak aurkeztuko dira.
Aitorpena aurkeztutzat jotzen da bigarren tramite hau bete denean. Horregatik, aitorpenak itzulketen ordainketa egiteko gainditu beharreko kontrolak frogagiriak aurkeztu ondoren bakarrik egin daitezke.

Tramite hori betetzeko:

Kontraste datua duten zergadunak (beti aurkeztu behar dituzte frogagiriak)

Gure bulegoetan edo postetxeetan: autolikidazio orriaren bi kopia inprimatu behar dira transmisioa egin ondoren. Bai orri horiek eta bai frogagiriak DINA4 tamainako kartazal zuri batean sartu behar dira, eta kanpoaldean IFZ eta izen-abizenak jarri (ZergaBidean INPRIMATU aukerarekin lortzen den identifikazio etiketa erabili daiteke). Kartazala ematen zaigu.

Pasahitz operatiboa edo sinadura elektronikoa duten zergadunak

Aitorpena jasotzen duen fitxategia ongi bidali dela egiaztatu ondoren (hauxe da horretarako bidea: Gipuzkoataria/Ogasun eta Finantzak/Aitorpen telematikoak/109 eredua/Kontsulta bat egin, frogagiriak aurkeztu, datuak aldatu edo deuseztatu, edo ordainketak egin), bi modutan aurkeztu daitezke frogagiriak:

 • Internet bidez : erabiltzaileak frogagiriak eskaneatu behar ditu, eta eskaneatutako guztia fitxategi batean gorde. Aurreko bide bera eginez (Gipuzkoataria/Ogasun eta Finantzak/Aitorpen telematikoak/109 eredua/Kontsulta bat egin, frogagiriak aurkeztu, datuak aldatu edo deuseztatu, edo ordainketak egin), aitorpena hautatu behar du eta fitxategia igo FITXEROAK ERANTSI ikonoan sakatuta.
 • Gure bulegoetan edo postetxeetan: autolikidazio orriaren bi kopia inprimatu behar dira Gipuzkoataria/Ogasun eta Finantzak/Aitorpen telematikoak/109 eredua/Kontsulta bat egin, frogagiriak aurkeztu, datuak aldatu edo deuseztatu, edo ordainketak egin ataletik. Bai orri horiek eta bai frogagiriak DINA4 tamainako kartazal zuri batean sartu behar dira, eta kanpoaldean IFZ eta izen-abizenak jarri (ZergaBidean INPRIMATU aukerarekin lortzen den identifikazio etiketa erabili daiteke). Kartazala ematen zaigu.

Ordezkari profesionalak

Aitorpena jasotzen duen fitxategia ongi bidali dela egiaztatu ondoren (hauxe da horretarako bidea: Gipuzkoataria/Ogasun eta Finantzak/Aitorpen telematikoak/109 eredua/Kontsulta bat egin, frogagiriak aurkeztu, datuak aldatu edo deuseztatu, edo ordainketak egin), bi modutan aurkeztu daitezke frogagiriak:

 • Internet bidez : erabiltzaileak frogagiriak eskaneatu behar ditu, eta eskaneatutako guztia fitxategi batean gorde. “Gipuzkoataria/Ogasun eta Finantzak/Aitorpen telematikoak/109 eredua/Kontsulta bat egin, frogagiriak aurkeztu, datuak aldatu edo deuseztatu, edo ordainketak egin” bidea eginez, dagokion errenta aitorpena aurkitu behar du, eta fitxategi hori igo FITXEROAK ERANTSI ikonoan sakatuta.
 • Gure bulegoetan: autolikidazio orriaren bi kopia inprimatu behar dira Gipuzkoataria/Ogasun eta Finantzak/Aitorpen telematikoak/109 eredua/Kontsulta bat egin, frogagiriak aurkeztu, datuak aldatu edo deuseztatu, edo ordainketak egin ataletik. Bai orri horiek eta bai frogagiriak DINA4 tamainako kartazal zuri batean sartu behar dira, eta kanpoaldean IFZ  eta izen-abizenak jarri (ZergaBidean INPRIMATU aukerarekin lortzen den identifikazio etiketa erabili daiteke). Kartazala ematen zaigu.

Autolikidazioaren emaitza

Ordaintzekoa
Ordainketa modalitate nagusia helbideratzearena da. Modalitate honetan, zergadunak adierazitako kontuan kargatzen da zerga zorra. Bi modutan ordaindu daiteke, ordainketa zatikatzen den edo ez:

 • Ordainketa zatikatzen ez bada, 2015ko ekainaren 30ean kargatzen da kontuan.
 • Zatikatzen bada, bi kargu egiten dira:
  • Lehenengoa, zorraren % 60, 2015ko ekainaren 30ean.
  • Bigarrena, zorraren % 40, 2015ko azaroaren 10ean.

Gainera, aitorpena aurkeztu bada pasahitz operatiboa edo sinadura elektronikoa erabilita, ordainketa-pasabidearen bitartez zorraren ordainketa aurreratu daiteke, helbideratzearen eguna noiz iritsiko zain egon gabe. Helbideratze kontua jasotzen duen aitorpena transmititu eta gero, Gipuzkoatarian sartu behar da, eta “Aitorpen telematikoak” atalean ordainketa-pasabidea hautatu.

Ordaintzeko beste modalitate bat ordainketa-gutuna da. Helbideratze kontua jasotzen duen aitorpena aurkeztu eta gero, finantza-entitate laguntzaile batera jo behar da, eta bertan erakutsi departamentuko herritarren arretarako bulegoetan edo Gipuzkoatariko “Aitorpen telematikoak” atalean lortu dugun ordainketa-gutuna (pasahitza edo sinadura elektronikoa erabiliz aurkeztutako aitorpenetarako bakarrik). Bi modutan ordaindu daiteke, ordainketa zatikatzen den edo ez:

 • Zatikatzen ez bada, 2015ko ekainaren 30era arte egin daiteke ordainketa.
 • Zatikatzen bada, bi ordainketa egiten dira:
  • Lehenengoa, zorraren % 60, 2015ko ekainaren 30era arte.
  • Bigarrena, zorraren % 40, 2015ko azaroaren 10era arte.

Itzultzekoa
Itzulketa helbideratuta kobratuko da. Beraz, itzulketaren zenbatekoa zergadunaren kontuan sartuko da.