Atxikipenak edo konturako sarrerak egitetik salbuetsitako kasuak

Ez da konturako sarrerarik egingo ondasun higiezinak Espainiako lurraldean egoitza duten sozietateak sortu edo horien kapitala handitzeko badira.