Nork aurkeztu behar du?

Honako hauek daude 309 eredua aurkeztera behartuta:

  • Enpresari edo profesional izaera ez duten pertsona edo entitateak, garraiobide berrien batasun barruko eskurapenak egiten dituztenean.
  • Enpresari edo profesionalen izaera izanik BEZaren hiruhileko aitorpen-likidazioak aurkeztera behartuak ez dauden pertsona fisiko edo juridikoak. Adibidez, nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren erregimen bereziko zergadunak, baliokidetasun errekarguaren erregimen bereziari atxikitakoak edo kenkarirako eskubidea eragiten ez duten eragiketak bakarrik egiten dituztenak. Hala eta guztiz ere, eragiketa jakin batzuk egiten direnean, esate baterako ondasunen Batasun barneko eskurapenak, zergaren aplikazioko lurraldean ezarrita ez dauden pertsona edo entitateei zerbitzuak kontratatzea (Subjektu Pasiboaren inbertsioa), izaera higiezineko inbertsio ondasunen entregak eta abar, horiei dagokien BEZa aitortu eta sartzera behartuak daude.
  • Zergatik salbuetsitako eragiketak bakarrik egiten dituzten enpresariak edo profesionalak, inbertsioko urrearen entregak jasotzen dituztenean (Subjektu Pasiboaren inbertsioa).
  • BEZaren 102/1992 Foru Dekretuaren Laugarren Xedapen Gehigarrian (PDF) aipatutako derrigorrez betearazteko administrazio eta epaile prozeduren barruan egindako ondasun salmenta eta zerbitzu prestazioen kasuan.