309 BEZ: Aldizkakoa ez den aitorpen-likidazioa

Nork aurkeztu behar du?

Aldizkako aitorpenak aurkeztera behartuta ez egon arren, kasu jakin batzuetan aitorpena aurkeztu behar duten partikularrak edota enpresak.

Zer aitortzen da?

Aurreko hiruhileko naturalean egindako eragiketak aitortzen dira.

Aurkezteko modalitateak

 • Internet bidez:  2017ko ekitalditik ZergaBidea plataforma erabiliz eta 2016 eta aurreko ekitaldietarako Gipuzkoatarian sartuz, bertan dagoen formularioa betez edo laguntza programa zaharrarekin lortzen den fitxategia igoz.
 • Paperean: 309 inprimakia betez eta aurkeztuz.

Aurkezteko lekuak

Paperean egiteko:

Internetez egiteko:

 • Bidalketa behar bezala egin denean aurkezteko betebeharra betetzat hartuko da
 • Ordaintzeko aukerak: helbideratzea, ordainketa-gutuna edo Ordainketa pasabidea.

Aurkezteko epea

 • Garraiobide berrien batasun barruko eskurapenak: eragiketa egin ondorengo 30 egunetan eta, betiere, ibilgailua behin betiko matrikulatu aurretik.
 • Gainerako kasuetan: hiruhilekoa izango da, apiril, uztail eta urriaren lehen 25 egun naturaletan eta hurrengo urteko urtarrilaren 30ean aurkezteko.

Inprimakiak

PDF artxibo hau, inprimatuta, nahikoa da aitorpena aurkezteko. 

 • 309 eredua (PDF) Aldizkakoa ez den aitorpen-likidazioa. Indarrean dagoen eredua.
 • 309 eredua (PDF) Aldizkakoa ez den aitorpen-likidazioa. Indarraldia 2012/07/01-2014/12/31.

Laguntza programak

Dagokion programa sakatu, berori eskuratzeko.

Araudia

517/2017 Foru Agindua, azaroaren 20koa, Balio erantsiaren gaineko zergaren aitorpen ez-aldizkakoa aurkezteko 308 eta 309 ereduak onartzen dituena (PDF).

670/2014 Foru Agindua, abenduaren 18koa, balio erantsiaren gaineko zergaren aitorpen ez-aldizkakoa aurkezteko 308 eta 309 ereduak onartzen dituen ekainaren 4ko 498/2010 Foru Agindua aldatzen duena (PDF).

821/2012 Foru Agindua, abuztuaren 28koa, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren aitorpen ez-aldizkakoak aurkezteko 308 eta 309 ereduak onartzen dituen ekainaren 4ko 498/2010 Foru agindua aldatzekoa (PDF)

498/2010 Foru Agindua, ekainaren 4koa, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren aitorpen ez-aldizkakoak aurkezteko 308 eta 309 ereduak onartzen dituena (PDF)

1328/2001 Foru Agindua, abenduaren 21ekoa, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren aitorpen-likidazioa egiteko erabili behar den 310 eredua onartzen duena (2002-01-7ko GAO) (PDF)

102/1992 Foru Dekretua , abenduaren 29koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren araudi fiskala Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 37/1992 (webgunera joan) Legera egokitzen duena (PDF)

1624/1992 Errege Dekretua (webgunera joan) - 1992ko abenduaren 29koa, BEZaren erregelamendua onartzen duena (1992-12-31ko BOE)

Informazio interesgarria

 • Garraiobide berriak Batasun barnean erostearen kasua BEZaren 102/1992 Foru Dekretuaren 13.2 artikuluan eta 1624/1992 Errege Dekretuaren, BEZaren Erregelamenduari buruzkoaren 2. artikuluan erregulatzen da.
 • Eragiketa jakin batzuk egiteagatiko aldizkako betebeharraren kasua BEZaren Erregelamenduaren 1624/1992 Errege Dekretuaren 3. artikuluan bilduta dago.
 • Zergatik salbuetsita egonda inbertsio urrea jasotzearen kasua 102/1992 Foru Dekretuaren IX. tituluan eta 1624/1992 Errege Dekretuaren, BEZaren Erregelamenduari buruzkoaren, 51.ter. artikuluan erregulatuta dago.

Lotutako zergak (ereduak)

565 Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Bereziaren aitorpen-likidazioa

347 Hirugarren pertsonekin egindako eragiketen urteko aitorpena

349 EBko subjektu pasiboekin egindako eragiketen laburbilketa