Hartzaile baimenduak

Zerga Berezien ondorioetarako, hartzaile baimendutzat hartzen dira zergaren sortzapena sortu den Batasunako beste estatu batetik Fabrikazio Zerga Bereziei lotutako produktuen igorpen jakin bat merkataritza helburuez jasotzeko baimenduta duten pertsonak, erregelamenduz jasotako baldintzak eta beharkizunak betez.