Zerga ordezkariak

Zerga berezien ondorioetarako, honako hauek hartuko dira zerga-ordezkaritzat: gordailuzain baimendu batek edo urrutiko salmenten sistemaren barruan saltzaile batek izendatutako pertsonak, Erkidegoko beste estatu kide batean ezarriak eta Gipuzkoako zerga-administrazioak baimenduak, erregelamenduz ezartzen diren baldintzak bete ondoren ordainketa bermatzeko eta, ondoren, Espainian ezarritako hartzaileen ordez egiteko, gordailuzain baimenduaren izaera ez dutenak. Edo urrutiko saltzailearena, baimendutako gordailuzainak edo saltzaileak bidalitako produktuei dagozkien fabrikazio-zerga bereziena.