Zerga tasak

Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga atmosferara zenbat CO2 isurtzen den kontuan hartuta ordainduko da.

Datu hori ibilgailuaren fitxa teknikoan edo fabrikatzailearen COC agirian agertuko da.
Motozikletetan izan ezik, beste ibilgailuetan zerga tasa hauek aplikatuko dira:

CO2 isuriak g/km-tan

Zerga tasa

≤ 120 g./km.

%0

> 120 eta < 160

%4,75

≥ 160 eta < 200

%9,75

≥ 200, quad-ak, bizitza-atoiak, uretako motoak, eta CO2-aren isuria kreditatzen ez dutenak

%14,75

aireontziak eta itsasontziak

%12

Motozikletetan aplikatu behar diren zerga tasak honako hauek dira:

CO2 isuriak g/km-tan

Zerga tasa

≤ 100 g./km.

%0

> 100 eta < 120

%4,75

>120 eta < 140

%9,75

≥ 140, >74 kw (100zp) potentzia edo > 0,66 kw/kg-ko potentzia/martxa erlazioa dutenak, eta CO2-aren isuria kreditatzen ez dutenak

%14,75