Baja aitorpena

Inskribatuta dauden jardueran jarduteari uzten dioten Zergaren subjektu pasiboak dagokion baja aitorpena aurkeztera behartuak daude.

Subjektu pasiboari baja aitorpena egitea eragozten dion ustekabeko kausaren ondorioz jarduera etetearen kasuan, aitorpen hori egitea legezko ordezkariari egokituko litzaioke.

Jardueraren etetea titularraren heriotzaren ondorioz gertatzen bada, bere ondorengo pertsonari edo pertsonei egokituko zaie baja aitorpena egitea.