Atzealdea

Azkoitia

Azkoitia


2016ko ponentzia

2016-3-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
410.3 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
1.5 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
1.8 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
2.0 MB
III. ERANSKINA
Azpizona katastralen planoa.

2017ko Aldaketa

2017-08-29ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2017)

PDF
167.2 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
1.5 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
1.9 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.