Atzealdea

Eskoriatza

Eskoriatza


2016ko ponentzia

2016-3-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
507.2 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
793.4 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
998.0 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
1.2 MB
III. ERANSKINA
Azpizona katastralen planoa.