Atzealdea

Hernani

Hernani


2001eko ponentzia

2001-08-28an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2001-09-10)

PDF
49.7 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
525.2 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
1.8 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
6.3 KB
III.ERANSKINA
AZPIZONA KATASTRALAK
PDF
5.3 KB
IV.ERANSKINA
BALIOAK-ETXEBIZITZA ERABILERA
PDF
3.3 KB
V.ERANSKINA
BALIOAK-MERKATARITZA ERABILERA
PDF
3.7 KB
VI.ERANSKINA
BALIOAK-INDUSTRIA ETA ZERBITZU ERABILERA
PDF
10.0 KB
VII. ERANSKINA
ERAIKUNTZEN TIPIFIKAZIOA, LOKALEN ERAIKUNTZA KOSTUA ETA BALIOGALERA

2002ko Aldaketa

2002-09-17an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2002-09-20)

PDF
7.3 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
726.6 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
1.8 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2003ko Aldaketa

2003-09-10ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2003-09-23)

PDF
68.5 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
596.1 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
2.1 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2004ko Aldaketa

2004-09-21ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2004-09-29)

PDF
8.5 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
1.2 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
2.5 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2005eko Aldaketa

2005-09-13an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2005-09-19)

PDF
64.5 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
477.3 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
1.8 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2007ko Aldaketa

2007-09-4an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2007-09-20)

PDF
10.7 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
515.2 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
1.9 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2008ko Aldaketa

2008-09-2an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2008-09-26)

PDF
16.9 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
504.8 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
1.8 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2010eko Aldaketa

2010-09-7an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2010-09-16)

PDF
12.6 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
1.5 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
3.7 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2011ko Aldaketa

2011-09-20an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2011-09-27)

PDF
73.0 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
1.9 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
2.7 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2015eko Aldaketa

2015-09-1ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2015-09-21)

PDF
109.9 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
1.7 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
2.9 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.