Atzealdea

Idiazabal

Idiazabal


2016ko ponentzia

2016-3-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
510.5 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
469.7 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
678.2 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
353.8 KB
III. ERANSKINA
Azpizona katastralen planoa.