Atzealdea

Lasarte-Oria

Lasarte-Oria


2016ko ponentzia

2016-3-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
2.5 MB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
789.2 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
1.3 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
1.9 MB
III. ERANSKINA
Azpizona katastralen planoa.