Atzealdea

2/2005 FA ZFAO

2/2005 FA ZFAO

2/2005 Foru Araua, martxoaren 8koa, Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorra.